Hoppa till innehåll

Här är ett urval av våra utgivna böcker och kommande titlar.

Samla dina erfarenheter med en personlig loggbok

En personlig loggbok är en bok där du i kronologisk ordning över en viss tidsperiod gör egna anteckningar över någon specifik aktivitet eller typ av objekt. Utifrån dessa noteringar kan du sedan få en bra överblick av innehållet och samtidigt kunna göra jämförelser mellan olika faktorer. Dessutom blir loggboken än mer värdefull allt eftersom tiden går, då du här får ett bra stöd för minnet och dessutom god plats för egna anteckningar.

Campingliv 2023
Golf life
Vinlogg
Öllogg
Golfliv
Camping Life
Campingleben 2023
Campingliv 2019