Hoppa till innehåll

Sten, Anders ”Skånehumor – historier utvalda och illustrerade”

60 kr

Denna bok är full av roliga historier och teckningar av mustigt skånskt folklynne, av lärda mäns spiritualitet och av exempel på det sätt att formulera sig, att leva och leva om, som kommit att kallas lundensiskt, kort sagt ett pärlband av glada glimtar från människans olika åldrar och miljöer. De goda historiernas vänkrets har här ett givande plockställe.

Inbunden, 156 sidor, Bernces, 1981, mycket bra skick, ISSN: 9150003755

Finns i lager

Beskrivning

Vad Humor är har ingen kunnat tillfredsställande definiera. I desperation har påståtts att Humor är vad inte andra har. Att försöka sig på något som ingen annan kan ter sig förmätet för den mera blyge än ambitiöse. Jag avstår alltså.

Skåne har jag fattat så vittfamnande som möjligt och lite till. Sålunda har jag icke aktat för rov att vid något tillfälle annektera Köpenhamn, förmodligen driven därtill av något dunkelt förflutet. I varje fall anser jag att till Skåne hör allt som gjorts och sagts i Skåne inte bara av skåningarna själva utan även av mer eller mindre tillfälliga invandrare, i synnerhet i Lund. Skåningar betraktar jag som livegna. Var de än är bosatta utanför landskapets gränser hör de till Skåne.

Vad skåningar beträffar tror jag nog de har rätt som anser att skåningarna i allmänhet är som folk är mest men att de kanske är lite mer matglada än andra, lite sävligare och jordnära och kanske lite mindre benägna att hålla tillbaka sanningen om sin egen och landskapets förträfflighet.

Materialet till denna samling har jag dels hämtat från min egen erfarenhet och från bekantskapskretsen dels plockat ur tidningar och böcker, och då vanligen sådana som jag förut haft att göra med. Ogenerat har jag botaniserat bland de otaliga anonyma vandrande småhistorierna och tveklöst omarbetat dem när jag tyckt att så erfordrats. Det är klart att många blir igenkända, jag hoppas med ett leende. Ingen blir väl förstämd över att träffa en gammal bekant om det är en trevlig bekant. Det kan också vara bra att veta var man kan finna en dylik, om man vill presentera honom eller henne för någon.

Vikt388 g
Dimensioner160 × 220 mm