Hoppa till innehåll

Aspeborg, Håkan ”Bönder och barbarer – Helsingborgområdets järnålder”

80 kr

Denna bok handlar om järnåldern i Helsingborg och de människor som levde där under denna period. Det är ett försök att lättbegripligt sammanfatta dagens kunskap om järnåldern i ett specifikt geografiskt område i nordvästra Skåne, ett område som kan benämnas Helsingborgsområdet och som i det följande tagit den moderna kommungränsen som avgränsning. Det rör sig i hög grad om en skildring av dåtidens samhälle tolkat utifrån de materiella lämningarna, de arkeologiska spåren.

Finns i lager

Beskrivning

Innan Helsingborg fanns bodde det människor i trakten. I jorden finns spår efter deras hus och verksamheter. Ur jorden har vi plockat upp föremål som de kastat bort, glömt eller gömt. Det rör sig om skatter av guld och silver men också enkla vardagsföremål. Arkeologin kan berätta om hur människorna levde under järnåldern, en tid som varade i 1500 år. I boken presenteras de senaste resultaten från flera arkeologiska undersökningar i Helsingborgsområdet tillsammans med ett rikt bildmaterial. 

 

 

Vikt590 g
Dimensioner215 × 230 mm