Hoppa till innehåll

Sandhall, Åke ”Småkryp – Bestämningsbok för 445 arter”

80 kr

Våra vanligaste insekter och andra småkryp i närbild en fascinerande värld tätt inpå oss. Djuren är fotograferade i sin naturliga miljö, och bilderna åtföljs av texter om djurens ofta egendomliga och intressanta levnadssätt. För att underlätta identifieringen är bilderna ordnade i grupper efter den miljö där man vanligen hittar arterna. En idealisk bestämningsbok att ta med ut i naturen.

Häftad med transparent skyddsomslag, 288 sidor, Rabén Prisma, 1996, mycket bra skick, ISBN: 9134511261

Finns i lager

Beskrivning

Hur orienterar man sig i småkrypsvärlden?

Denna bok vill ge en inblick i småkrypens vackra och fascinerande värld. För att orientera sig i denna rika djurvärld börjar man lämpligen med att lära sig känna igen allmänt förekommande representanter för de stora djurgrupperna, framför allt de vanligaste insekterna.

Därför presenterar denna bok ett urval arter av insekter och andra ryggradslösa djur med färgfotografier av djuren, de allra flesta i sin naturliga miljö. Till bilderna hör korta redogörelser för djurens ofta egendomliga och intressanta levnadssätt och utveckling. Arterna presenteras ordnade i 11 grupper efter den miljö där man vanligen träffar på dem.

Man kan givetvis inte vänta sig att i boken finna bilder av alla de småkryp, som man kan hitta i naturen eller inomhus. Av de omkring 30 000 arterna i Sverige har endast cirka 450 kunnat tas med i boken. Urvalet kan givetvis diskuteras. Tyngdpunkten har lagts på allmänt förekommande, lätt iakttagbara djur, speciellt sådana med säregen färg eller form eller med intressant uppträdande eller levnadssätt. Ekologiskt viktiga djur, tex skadedjur, har blivit ganska väl representerade.

Det är min förhoppning att denna bok ska väcka intresse för småkrypens värld och locka till vidare studier av dessa små djur, som dock betyder så mycket för människan och hennes miljö. För att underlätta studier i annan litteratur har boken försetts med en systematisk översikt över djurriket och en ordlista.

Vikt320 g
Dimensioner105 × 180 mm