Hoppa till innehåll

Bonde-Praktikan

65 kr

Bondepraktikans äldsta innehåll går tillbaka på antik folktro och astrologi. Texten i föreliggande utgåva följer 1875 års upplaga. Illustrationema har hämtats från bl.a. gamla tyska kalendrar och Olaus Magnus Historia om de nordiska folken.

Finns i lager

Beskrivning

Bondepraktikans äldsta innehåll går tillbaka på antik folktro och astrologi. Den första bondepraktikan trycktes 1508 i Tyskland. Det var ett litet häfte på tolv sidor. En mängd och utökade upplagor följde och redan 1530 förelåg boken i väsentliga delar färdig på tyska. Den äldsta kända svenska upplagan från 1662 översattes dels från tyskan, dels från danskan (avsnitten på vers). Här gjordes även några tillägg, bl.a. ett om årets märkesdagar viiket delvis bygger på svensk folktradition. Sin slutliga utformning på svenska fick bondepraktikan i och med 1733 års upplaga, som kompletterades med ett avsnitt med folkliga väderleksmärken. Texten i föreliggande utgåva följer 1875 års upplaga. Illustrationema har hämtats från bl.a. gamla tyska kalendrar och Olaus Magnus Historia om de nordiska folken.

 

Vikt386 g
Dimensioner155 × 235 mm