Hoppa till innehåll

Andersson, Ingvar ”Skånes historia – Senmedeltiden”

80 kr

Andra delen av ”Skånes historia” behandlar senmedeltiden, från 1200-talskungen Valdemar Sejr till Christian II, den nordiska unionens upplösning och reformationens genombrott – ett stramt komponerat episkt storverk, alltigenom baserat på primärforskning. Med sin kärleksfulla inlevelse, sin uppslagsrikedom och sitt säkra grepp om ett svårbemästrat material har Ingvar Andersson givit oss en skildring av Skånes senmedeltida öden som kommer att bli bestående för lång tid framåt.

Finns i lager

Beskrivning


Han gör klart för oss vad Skåne betytt genom att sätta in dess historia i nordiska och europeiska sammanhang. Han berättar om de politiska händelseförloppen under en högdramatisk tid. Och med sin utpräglade konkretiseringsförmåga, sin fina blick för målande detaljer formar han en lång svit av bilder ur det dagliga livet i den tidens Skåne: på böndernas gårdar, på slott och herresäten, i klostren, deras skolor och hospital, i städerna, på den Skånemarknad av europeisk betydelse – som i sillfiskets tecken växte fram i Skanör och Falsterbo och Malmö. Psykologiska triumfer innebär de porträtt av kyrkofurstar och världsliga stormän som med varsam hand och stor finess avlockas det kärva källmaterialet.

INGVAR ANDERSSON har fullbordat andra delen av sitt stora verk om Skånes historia. Det innebär en händelse inte bara i den skånska kulturkretsens krönika utan också i svensk historieskrivning överhuvudtaget. Ingvar Andersson är skåning, med sin vetenskapliga utbildning grundlagd i det Lund vars senmedeltida öden han med osviklig forskningsprecision och konstnärlig pregnans givit en central plats i sitt nya verk. Att skriva sin hemprovins historia är hans födslorätt. För det föreliggande verket är det en lika väsentlig förutsättning som att han under sin långa, sällsynt resultatrika bana som historisk författare, som riksarkivarie, som ledamot av Svenska Akademien dokumenterat sig som en humanist med storslagen mångsidighet.

MONICA RYDBECK, fil. dr och docent, lärd kännare av de skånska kyrkornas värld, har på ett kongenialt sätt samarbetat med författaren. Det är hon som svarar för det rikhaltiga, genomgående nyanskaffade illustrationsmaterialet liksom för de fylliga bildtexterna.

 

Vikt1006 g
Dimensioner140 × 215 mm