Hoppa till innehåll

Wetterberg, Gunnar ”Kanslern Axel Oxenstierna i sin tid – del 2”

70 kr

Med sin magnifika bok om Axel Oxenstierna, Sveriges främste statsman genom tiderna, bryter Gunnar Wetterberg ny mark. Han betraktar ett formativt skeende i svensk historia genom en enda persons öde, och han ägnar lika stor uppmärksamhet åt kanslerns innovativa rikshushållning som åt dennes skickliga diplomatiska spel på kontinenten. Det formar sig till en totalbiografi. Wetterberg visar hur den gamle aristokraten städse sätter statsintresset före klassintresset, och 1600-talets Sverige blev heller aldrig en adelsrepublik. Helhetsgreppet är Wetterbergs styrka, liksom det var Oxenstiernas

Inbunden, 1068 sidor, Atlantis, 2002, nyskick, ISBN: 9174866036

 

Finns i lager

Beskrivning

AXEL OXENSTIERNA föddes 1583. Han blev Sveriges rikes kansler 1612 och stannade på posten till sin död 1654. Han verkade på många områden och under lång tid. Han var den dominerande A. gestalten när den svenska förvaltningen började organiseras, men han är också genom historien Sveriges ende statsman av internationell resning och betydelse. Han var samtida med Richelieu och Mazarin i Frankrike, med Olivares i Spanien, med Trauttmansdorff i kejsardömet och med Cromwell i England. Han var inte bara deras samtida, han var deras kollega och medspelare, i deras lika väl som i sina egna ögon. Oxenstierna hade en avgörande roll vid Gustav Adolfs, Kristinas och Karl Gustavs tron- tillträde, och var som rikskansler deras främste förtroendeman. Axel Oxenstierna var strateg, han var ledare, han var analytiker, och han var en lysande förhandlare. Men hans gärning har inte gått fri från invändningar. Han bidrog till att det tyska kriget blev tio eller femton år längre än vad redan många samtida – även inom den svenska ledningen – ansåg rimligt och nödvändigt. Han var den ledande mannen i en släktkrets som under hans tid vid makten besatte många av de ledande ställningarna inom den nyskapade förvaltningen. Han var den främste företrädaren för den gamla rådsadel som berikade sig vid den framväxande stormaktens plundringar. Historien om Axel Oxenstierna är en studie i makt och maktutövning. Ingen annan svensk nedom tronen har utövat så mycket makt under så lång tid, knappast heller under så svåra förhållanden – han söker sin like i Europa. Oxenstierna använde makten till statskonst och statsbyggnad, och därmed blev hans inflytande stort och bestående. Tiden, omvärlden, det dåtida Sverige och hans eget ursprung är den nödvändiga bakgrunden för att förstå Axel Oxenstiernas livsverk. Gunnar Wetterbergs biografi är därför också en bred skildring av den epok som kanslern verkade i.

Vikt998 g
Dimensioner160 × 230 mm