Hoppa till innehåll

Svensson, Artur & Holmström, Richard (red) ”Lund i bild”

80 kr

Förändringens vind blåser hårdare över Lund än på många andra håll i landet. Och det är denna radikalt förändrade stad en gång för inte så längesedan den akademiska idyllens och de förströdda flanörernas hemvist som det här verket, LUND I BILD, vill söka skildra. I mer än 500 foton berättas om det nya som kommit till men också om gamla miljöer och åldriga traditioner, vilka trots hårdhänta ingrepp, ändrade tänkesätt och nya värderingar ännu dröjer sig kvar och ger rätt egenartade övertoner åt livet i denna evigt unga, gamla stad.

Inbunden, 290 sidor, 520 ill, Allhems Förlag, 1972, mycket bra skick, rött helklotband, mindre reva i skyddsomslaget, ISBN: 9170040001

Finns i lager

Beskrivning

Lund är inte bara en av Nordens äldsta städer 1020-talet det är också en av de intressantaste. grundad på Lund var Danmarks ärkebiskopssäte i mer än fyra sekler eller från 1103 till reformationen, och under en kortare period sträckte sig den lundensiske ärkebiskopens välde över hela Norden och Grönland dessutom. Staden var ett andligt centrum av internationell karaktär och hade fler kyrkor och kloster än någon annan metropol i Norden. Men det var också en replipunkt för det politiska maktspelet, och från Lund dirigerades händelser och skeenden av stor betydelse för Danmarks historia.

Reformationen bragte denna maktställning på fall, kyrkor och kloster raserades, och staden förvandlades snabbt till en obetydlighet. Men grundandet av ett svenskt universitet i Lund 1668 gav på nytt staden värdighet och tyngd; här skapades en lärdomens högborg, som under sekler satt spår i nordisk kultur och som gör det än.

I vår tid har Lund utvecklats på ett sådant sätt och med så explosiv kraft, att alla prognoser kommit på skam.

Det är inte bara så, att universitetet och stadens övriga läroanstalter mångdubblat sin verksamhet, Lunds karaktär av handels- och industricentrum har också markant accentuerats, likaså stadens roll som administrativt högkvarter. Tillkomsten av lasarettets centralblock är ett av exemplen på landstingets viktiga roll i stadens liv.

 

 

Vikt1100 g
Dimensioner195 × 265 mm