Hoppa till innehåll

Stenkvist, Lennart ”Malmö Live – inblickar och utblickar”

100 kr

Malmö Live är stadens nya sociala och kulturella mötesplats, som täcker ett helt kvarter norr om västra hamnkanalen. Här samsas Malmös konserthus med ett hotell, bostäder, kontor och en kongressbyggnad. Boken följer projektet från planeringsstadiet fram till färdigt bygge. Den tar dig med på en spännande vandring genom hela anläggningen, med fokus på konserthusdelen. Samtidigt visar den upp Malmö Live i ett större, internationellt sammanhang, både arkitektoniskt och musikaliskt.

Inbunden, 208 sidor, Roos & Tegnér, 2015, nyskick, ISBN: 9789186691998

Finns i lager

Beskrivning

När det stod klart att ett nytt konserthus i Malmö låg inom möjligheternas ram var det många som förde fram sina åsikter till mig eftersom jag då var vd för Malmö Symfoniorkester, MSO. Så gott som alla handlade om betydelsen av att det blev ett hus som lät tala om sig arkitektoniskt. Ett hus vi kunde vara stolta över och som satte Malmö på kartan, det man brukar kalla för Ikonarkitektur.

I nästa andetag tog man upp vikten av en fantastisk akustik, inte sällan med exempel från kända konserthus runt om i världen. Rätt snart slog det mig att det aldrig var någon som pratade om konserthusets egenskap som mötesplats eller dess placering i staden. Kort sagt, husets funktion. Kanske var det aspekter som man tog för givet bevakades av andra, eller så hade man aldrig funderat över dem. Relationen ikon-funktion är ett genomgående tema inom arkitekturen och man kan med bestämdhet säga att det är funktionen som har styrt arbetet med Malmö Live. Det innebär inte att arkitekturen har blivit anonym, snarare tvärtom, och jag vågar påstå att vi i Malmö Live har fått en ”funktikon”.

Inspirerad av alla åsikter och engagemanget från publik och allmänhet, har jag skrivit denna bok för att dela med mig av alla erfarenheter jag fått under arbetet med Malmö Live. Genom utblickar och inblickar ger boken svar på många frågor jag fått, och förhoppningsvis sätter den också in stadens nya konserthus i ett större sammanhang.

Vikt1050 g
Dimensioner225 × 285 mm