Hoppa till innehåll

Ranby, Henrik ”Jugendepoken i Malmö – arkitekter och byggnader 1896-1914”

100 kr

Arkitekturen från sekelskiftet 1900 sätter fortfarande sin prägel på stora delar av centrala Malmö. Det omfattande byggnadsbeståndet från 1900-talets första år gör att man med rättvisa kan betrakta Malmö som en jugendstad. Inför hundraårsjubileet av jugendidealens ankomst till Malmö, vill Skönhetsrådet i Malmö uppmärksamma den nyskapande och fantasifulla jugendstilen, både som den tolkades av den lokala arkitektkåren och av en handfull stockholmsarkitekter. Vi vill visa hur tidens varierande formspråk, och lika fantasifulla som påkostade ornamentik, kom att tillämpas på byggnader för kyrkligt ändamål, på skolor, hotell, biografer, bankpalats, ordenshus, affärs- och bostadshus.

Inbunden, 132 sidor, Skönhetsrådet i Malmö, 1996, mycket bra skick, ISBN: saknas

Finns i lager

Beskrivning

Boken har tillkommit på initiativ av Skönhetsrådet i Malmö. Arkitekt Petra Norling Kofoed har inventerat 120 jugendbyggnader i Malmö. 24 av dem presenteras utförligt i boken. De övriga finns med i vår översikt. De representerar olika aspekter på jugendstilen vad beträffar byggnadstyper, arkitekter, stilvarianter och belyser hur jugendbyggnaderna behandlats under senare tid. För texten svarar fil. kand. och kommunantikvarie Henrik Ranby. Byggnaderna har dokumenterats av fotograf Merja Vázquez Díaz.

Stadens hus är stadens ansikte. Uppförda under olika århundraden återspeglar de stadens innevånares förmåga och emellanåt fåfänga försök att etablera status och bygga äreminnen. Stilarnas epoker avlöser varandra, ofta tveksamt, ibland med ett bedövande genombrott. Jugendepoken ser ut som om den smugit sig in på lätta fötter. Dess fantasifulla ornament, hämtade ur flora och fauna, ter sig mer som en tillfällig och lekfull dekor än ett medvetet stilbrott.

Men mer än någon annan period i arkitekturhistorien återspeglar jugendepoken en vilja till frigörelse och kraft. Jugendepoken tar språnget in i det moderna samhället. Bakom de böljande fasaderna döljer sig nya byggnadsmaterial som järn och betong. I Malmö sammanföll jugend med en intensiv stadsbyggnadsperiod. Staden blomstrade och satsade på en stor industri- och slöjdutställning. Året var 1896 och jugendarkitekturen, som kom att prägla stora delar av Malmö, hade redan börjat sätta sina spår.

Med boken i hand kan läsaren vandra runt i staden och låta blicken svepa över jugendhusens fantasieggande fasader samt närmare begrunda arkitekterna bakom verken.

Vikt530 g
Dimensioner210 × 210 mm