Hoppa till innehåll

Oredsson, Sverker ”Gustav II Adolf”

95 kr

Gustav II Adolf var framgångsrik i krig och har betraktats som en hjältekung. Han har även uppfattats som en troshjälte i sin kamp för protestantismen. Därigenom har han fått kultstatus i både Sverige och det protestantiska Tyskland. Sverker Oredsson, professor emeritus i historia i Lund, stämmer dock inte in i hyllningskören. Han ser i stället kungen som krigsbesatt. 

Finns i lager

Beskrivning

Gustav Adolf gick till angrepp då grannstaterna hade problem. Det gällde Ryssland, Polen och Tyskland. Det stora tyska kriget blev trettioårigt på grund av det svenska krigsingripandet. Den fredliga verksamheten skedde i skuggan av kriget. Sverige fick en större administrativ stadga. Städer grundades, gymnasier började växa fram, och Uppsala universitet hade en blomstringstid.

På eftermiddagen den 6 november 1632 fann svenska soldater Gustav Adolfs kropp några kilometer utanför Lützen. Liket var blodigt, plundrat och trampat av hästar. Kroppen var iförd endast tre skjortor samt strumpor. När ryktet om kungens död spreds, hade Bernhard av Weimar, Gustav Adolfs ersättare som befälhavare, befallt 1 000 man att leta efter honom. Sedan kroppen påträffats fördes den på en flakvagn till den lilla byn Meuchen i närheten. Där tvättades den, varefter man så gott som omedelbart fortsatte till den större orten Weissenfels för balsamering. Liköppningen och balsameringen leddes av apotekaren Caspar König, så småningom adlad Lilliecrona. Hjärtat och inälvorna togs ut och inneslöts i särskilda förvaringskärl. Senare kom hjärtat att behållas av änkedrottning Maria Eleonora ända till begravningen i Stockholm sommaren 1634.

Den 10 november startade liktåget norrut från Weissenfels. Först vid nyår kom man fram till Wolgast vid den pommerska Östersjökusten. Följet var på 1 000 personer, varav 400 man Smålands ryttare. Processionen manifesterade inte enbart en hjältekungs död. Här markerades också att Sverige var en nybliven europeisk stormakt.

 

 

Vikt989 g
Dimensioner160 × 230 mm