Hoppa till innehåll

Nordenfelt, Lennart (red) ”Filosofi och medicin – från Platon till Foucault”

70 kr

Filosofisk reflektion över läkekonst och medicinsk vetenskap har fått ett stort uppsving under de tre senaste årtiondena. Utvecklingen är för närvarande sådan att man kan skönja ett genombrott för hela området medicinens filosofi. Men man behöver inte skrapa djupt i idéhistorien för att finna att filosofisk reflektion över läkarvetenskapen eller över de grundläggande medicinska begreppen för hela den civilisationens historia. Filosofi och medicin samlar och presenterar inträngande och överskådligt ett antal historiska gestalter som givit viktiga bidrag till medicinens filosofi, från Platon till Foucault.

Finns i lager

Beskrivning

Filosofi och medicin tar upp den medicinska filosofins centrala frågeställningar som de behandlas av några framträdande läkare, filosofer och andra tänkare från antiken till idag. Hälsans och sjukdomens natur är särskilt i fokus hos Platon, Cicero, Galenos, Avicenna, Virchow, Canguilhem och Gadamer. Problem med sjukdomsdiagnostik och sjukdomsklassifikation är centrala hos Galenos, Avicenna, Sydenham, Cullen, Fleck och Canguilhem. Lidandets natur och lidandets plats i sjukdom och ohälsa diskuteras hos Nightingale, Canguilhem, Weil och Gadamer. Den kliniska medicinens, liksom vårdens, teori och metod, beaktas av alla berörda i boken vilka haft en direkt klinisk förankring. Reflexioner över omvårdnadens villkor och natur är särskilt framträdande hos Nightingale. Vetenskaplig metod i medicinen är i fokus hos Galenos, Sydenham, Locke, Cullen, Virchow, Canguilhem och Foucault. Medicinens ställning bland andra vetenskaper diskuteras i synnerhet av Virchow och Canguilhem. Foucault är den av teoretikerna som främst betonar samhällets inflytande på läkekonst och medicinsk vetenskap.

 

Vikt620 g
Dimensioner155 × 235 mm