Hoppa till innehåll

Malmström, Ida (red) ”Hem och Hushåll – Konservering” 1946

70 kr

I föreliggande konserveringsbok har icke blott de nyaste och modernaste konserveringsmetoderna upptagits och framhållits, utan även gamla, till en del mycket gamla recept och metoder, utprovade och befunna goda av många släktled dugande husmödrar, ha medtagits. Det visar sig också, att de gamla metoderna mycket väl stå sig och framgångsrikt kunna upptaga tävlan med de moderna.

Inbunden, 320 sidor, Bokförlaget Norden, 1946, mycket bra skick, sliten pärm men fin inlaga, ISBN: Saknas

Finns i lager

Beskrivning

Gammalt sätt och nytt
Människan är ett vanedjur, och det som smakar visar sig också ofta vara nyttigt för hälsan. En så säker instinkt som djuren, som med sömngångaraktig säkerhet förstå att undvika farliga och olämpliga födoämnen, besitta visserligen icke människorna, men för tillgodogörandet av födan är smaken icke oväsentlig.

Många av de konserveringsmetoder och enstaka recept, som här meddelas, härstamma från uråldriga tider, och det är ju känt, att egypternas konserveringsmetoder alltjämt stå sig. De gamla grekerna och romarna använde sig i sin högt stående kokkonst av metoder, som vi än idag med utmärkt resultat kunna använda oss av.

Vetenskapen har lärt oss vad det är, som verkar konserverande, och givit oss sena tiders husmödrar många lärdomar, som underlätta våra strävanden och vårt arbete och som också ge oss större trygghet och säkerhet. Vi behöva icke längre famla oss fram, vi kunna under vetenskaplig ledning gå rakt på målet: att för längre tid förvara viktiga födoämnen i njutbar form och att göra dem så nyttiga för hälsan, som önskvärt är. Det är emellertid här som alltid föga klokt, att kasta ut barnet med badvattnet. Det bästa och förnuftigaste är nog att utan att slopa det gamla, det som av ålder befunnits gott, tillgodogöra sig nya råd och rön och i så stor utsträckning som möjligt använda sig av dem i varje enskilt fall.

 

Vikt624 g
Dimensioner150 × 210 mm