Hoppa till innehåll

Lundgren, Alexander ”Lärobok i biskötsel”

90 kr

Denna bok är avsedd för såväl nybörjaren som varje annan biodlare, vilken ej anser sig vara färdig med sin hantering utan ständigt har något att lära och pröva. Jag har velat framlägga bekräftade rön, anvisa goda redskap och praktisk materiell samt redogöra för beprövade metoder, som trygga biodlaren för eventuella missöden, vilka det går lättare att undvika, om anvisningarna efterkommas, än om man ignorerar dem.

Inbunden, 456 sidor, författarens eget förlag, 1946, mycket bra skick, rikt illustrerad,  ISBN: saknas

Finns i lager

Beskrivning

Denna min bok, som grundar sig på ett snart 50-årigt arbete bland bina, överlämnar jag till dem som komma efter, till dem som skola fortsätta, där vi äldre slutat, rätta våra misstag och skapa nya vägar för en framgångsrik biskötsel. Boken är med sina fel och förtjänster mitt testamente till Nordens biskötare. Det är troligt, att en och annan biodlare anser vissa av bokens anvisningar vara onödiga råd. Man har lyckats bra med biskötseln utan att känna till dessa eller att följa dem i detalj. Härtill vill jag svara, att även den okunnige eller självgode kan ha tur att undgå missgrepp eller i trots av dessa nå ett gynnsamt resultat. Men det är ej för den självtillräcklige, jag har skrivit denna bok. Jag har även velat hjälpa biodlaren tillrätta, innan han blivit teoretiker, men han måste för att kunna bli en god biskötare och ej ständigt en amatör förvärva sig teoretiska kunskaper. Ett villkor härför är att lära känna binas liv, yttre betingelser och samhällsförhållanden. 

Vikt560 g
Dimensioner145 × 205 mm