Hoppa till innehåll

Lindegren, Lennart & Lundström, Ingemar (red) ”Lundaögon mor stjärnorna – astronomin i Lund under fem sekler”

65 kr

I Lundaögon mot stjärnorna berättas om den lundensiska astronomin under fem sekler, om astronomerna och deras byggnader, samt om instrument och astronomisk forskning förr och nu.

Inbunden, 268 sidor, Lunds universitetshistoriska sällskap, 2003, mycket bra skick, ISBN: 9163134462

Finns i lager

Beskrivning

År 1672 stod Lunds (och Sveriges) första astronomiska observatorium färdigt. Det låg vid S:t Petri Kyrkogata, där matematikprofessorn Anders Spole hade sin bostad. År 2001 flyttade Institutionen för astronomi in i Astronomhuset vid Sölvegatan, intill gamla vattentornet. Dessemellan huserade astronomerna under en tid i Lundagårdshuset och sedan i Stadsparken.

Den astronomiska verksamheten vid det nya universitetet var blygsam och kortvarig. Det dröjde till mitten av 1700-talet innan astronomiska observationer utfördes vid Lunds universitet med någon regelbundenhet. Även då var både lokaler och instrument tämligen erbarmliga efter europeiska mått. Ett rejält lyft kom först på 1860-talet i sam band med inrättandet av det nya observatoriet på Svanegatan. Efter hand kunde Lunds astronomiska observatorium inta en respektabel plats i internationella sammanhang. År 2001 markerar ännu en milstolpe i observatoriets historia genom inflyttningen i Astronomihuset på Sölvegatan 27, samtidigt med att avdelningen för atomär astrofysik bildades och införlivades med astronomiinstitutionen. I bokens slutkapitel berättas om den aktuella astronomiska forskningen och om de mycket spännande framtidsperspektiven.

Författare är astronomerna Arne Ardeberg, Lennart Lindegren och Ingemar Lundström samt idéhistorikern Gustav Holmberg.

 

 

 

Vikt755 g
Dimensioner170 × 240 mm