Hoppa till innehåll

Kresánek, Jaroslav ”Hälsoflora – örtmedicin med recept, dosering, skördetid”

70 kr

Över 80 medicinalväxter vackert illustrerade i färg. Varje växt beskrivs detaljerat med odlingsråd och upplysningar om aktiva be- ståndsdelar och vilka åkommor växterna kan ha inverkan på. För varje art återges också recept och i skördekalendern anvisas vilken tid på året läkeväxterna lämpligen samlas in.

Inbunden, 222 sidor, Nybloms, 1986, mycket bra skick, ISBN: 917780046X

Finns i lager

Beskrivning

Människan har länge använt växter som läkemedel och odlat en del av dem i tusentals år (lin t ex från 4 000 f Kr). De giftiga egenskaperna hos många arter är välkända. Extrakt av odört användes för avrättningar i Grekland och Persien från 400-talet f Kr. Filosofen Sokrates togs på detta sätt av daga år 399 f Kr.

De växter vi benämner medicinska skiljer sig från andra genom att de har en välgörande effekt på hälsotillståndet när de ges till djur eller människor. Medicinska växter räknas till de ämnen vi kallar medikamenter. Av medikamenterna (läkande ämnen) framställs medicinska preparat i form av lösningar, tabletter, salvor osv. Dessa preparat används på läkares ordination och enligt föreskrivna anvisningar. Medikamenter är antingen av naturligt ursprung vegetabiliska och animaliska eller framställs syntetiskt d vs genom kemiska processer. I stort sett har utvecklingen gått från medikamenter (ursprunget har varit ett naturligt ämne som renodlats med kemiska metoder) till syntetiskt framställda ämnen, dvs helt kemikaliskt framställda.

Nutidens snabba vetenskapliga och tekniska utveckling med alla dess fördelar och nackdelar har gjort att många söker sig åter till de naturliga substanserna. Naturliga medikamenter finns för det mesta i större blommande växter men kan också vara mikroorganismer, exempelvis de som producerar antibiotika. Mindre vanligt är att de härrör från djur (honung) eller mineraler (medicinsk lera).

Vikt408 g
Dimensioner120 × 190 mm