Hoppa till innehåll

Hansson, Marie ”De skånska trädgårdarna och deras historia”

100 kr

Den rika trädgårdskultur som Linné mötte var ett danskt arv med lång historia. Marie Hansson, som också är medeltidsarkeolog, har sökt i källorna, danska som svenska, och skrivit en skånsk trädgårdshistoria som sträcker sig från vikingatiden och in i våra dagar. Hon berättar om slottens överdådiga parker och odlingar som sköttes av välutbildade trädgårdsmästare, ofta inkallade från Danmark eller Tyskland, om borgarnas kringbyggda trädgårdar, om prästernas ofta artrika odlingar, om böndernas buxbomskantade blomsterrabatter, om fiskarnas för vinden skyddade täppor vid de sandiga kusterna och om mycket annat.

Finns i lager

Beskrivning

I mitten av 1700-talet reste Carl von Linné omkring i Skåne med uppdrag av rikets ständer att inventera detta landskap som hundra år tidigare hade införlivats med Sverige och som för de styrande i Stockholm fortfarande var tämligen obekant. Hans berömda skildring av resan innehåller inte bara botaniska, zoologiska och geologiska iakttagelser utan även detaljrika skildringar av folklivet, jordbruket, fornminnen och mycket annat. Boken är också den viktigaste källan för kunskapen om 1700-talets skånska täppor, kålhagar, trädgårdar och slottsparker.

1900-talets trädgårdar har givits stort utrymme: här finner vi villaträdgårdarna, egnahemsträdgårdarna, planteringarna kring de stora bostadsområdena, de offentliga parkerna, kyrkogårdarna, koloniträdgårdarna och inte minst särlingarnas, de verkliga trädgårdskonstnärernas skapelser. Redogörelser för de växter som odlades i de olika trädgårdarna kompletteras med uppgifter om äldre växtnamn och växthistora. Till de olika kapitlen hör omfattande växtlistor med svenska och latinska namn.

Odlare och trädgårdsintresserade av alla slag kan finna uppslag i boken. Hur anlägger man en medeltida gräsbänk? Vilka frukter och grönsaker kunde en trädgårdsintresserad prästfru på 1700-talet tänkas odla? När bör man klippa buxbomshäcken? – Inte minst de många färgbilderna, fotograferade av Björn Hansson, kan ge inspiration.

Marie Hansson är medeltidsarkeolog och trädgårdsskribent och har arbetat som trädgårdsinventerare och sakkunnig för Landsantikvarien, Kristianstads länsmuseum och TV.

Björn Hansson är biolog med stort intresse för fotografering av växter och natur.

Vikt1021 g
Dimensioner215 × 235 mm