Hoppa till innehåll

Hamilton, Henning ”Folket före oss”

90 kr

Boken berättar om människorna och livet i bygderna för omkring ett sekel sedan. Berättaren har tagit gamla foton till hjälp, bevarade ögonblick från en förgången verklighet. Bilderna talar för sig själva. Om deras bakgrund berättas ytterligare i kortare texter. För oss nutida levde ”de gamle” i en annan och för många idag främmande värld. De flesta bilderna är från vardagens arbete och möda, några också från glädje och fritid. Under de tider som skildras var det mycket som på kort tid förändrades. ”Folket före oss” fick aldrig ta del av vår välfärd. Men de var med om att bygga grunden för den.

Finns i lager

Beskrivning

De levde av jorden, en sträng och sparsam moder. I kungariket Sverige skulle de ännu en tid vara i majoritet. För de flesta var boskapen det viktigaste. Dit hörde också ängar, hagar och även skogen – utmarken som gav bete och vinterfoder. De levde i grå stugor och gårdar som vintertid värmdes med ved. Naturen var deras omvärld. Det som fanns utanför hade de liten tid att bry sig om även om intresse fanns. Varje gryning observerade de noga väder och vind. Därav fick dagens alla arbeten ställas. Det mesta av kunskaper och färdigheter hade de tagit över från äldre generationer. Tålmodigt hade de också fått pröva sig fram. Deras praktiska insikter fanns inte bara i huvudet utan lika mycket i ben, armar och händer. De ständigt tunga lyften gjorde dem tidigt utslitna.

Vikt446 g
Dimensioner215 × 265 mm