Hoppa till innehåll

Berglund, L. G. (översätt.) ”Ett lyckligt hem och dess grundläggning” 1903

60 kr

Denna lilla bok, som härmed utsändes i svensk dräkt, är förtjänt af den största uppmärksamhet. Innehållande visa råd för dem, som önska skapa sig ett lyckligt hem, borde hon läsas och noga begrundas af i synnerhet sådane unge män och kvinnor, som tänka på att ingå äktenskap; men äfven för sådane, som redan inträdt i äkta ståndet, bör denna bok kunna meddela nyttiga och efterföljansvärda fingervisningar.

Inbunden, 128 sidor, A. Sigurdssons förlag, 1903, mycket bra skick, ISBN: saknas

Finns i lager

Beskrivning

Utdrag från förordet:

Jag tror, att fram förallt i vår tid många obetänksamma och för hastade äktenskap ingås, och måhända mest till följd däraf, att de unga, som stå i begrepp att gifta sig, icke äro nog uppmärksamma på eller sväfva i okunnighet om de betingelser, som äro nödvändiga för ett lyckligt hem. Boken torde därför kunna betraktas såsom ett lystringsvärdt ”gif akt!” och på samma gång fylla ett, om ick erkändt, så åtminstone ofta kändt och insedt behov.  Må hon då träda fram inför offentligheten och blifva till nytta och välsignelse för tusenden i vårt land!

 

Vikt174 g
Dimensioner120 × 165 mm