Hoppa till innehåll

Åhlén, Bengt ”Ord mot ordningen – farliga skrifter, bokbål och kättarprocesser i svensk censurhistoria”

65 kr

Förtryck av det fria ordet är fortfarande regel i många länder. För inte så länge sedan var det en realitet även hos oss med censur, bokbål och grymma straff för dem som skrev, tryckte, spred och läste förbjudna böcker. Upprörd över inskränkningarna i tryckfriheten under andra världskriget började Bengt Åhlén fördjupa sig i censurens historia i Sverige. Han samlade fakta om farliga skrifter som under fem sekler blivit föremål för den svenska överhetens intresse.

Finns i lager

Beskrivning

I sin historik bygger han på över ettusen sådana böcker och skrifter och ger must och märg åt en rad spännande episoder och gestalter ur svensk tryckfrihetshistoria. Boken, som är den första moderna framställningen av den svenska censurens historia, är ett kulturhistoriskt standardverk som speglar olika epokers politiska, religiösa och moraliska skuggrädsla – från Gustav Vasa till Top Hat.

Censurens historia är bokhistoriens frånsida och speglar endast i en skärva den litterära utvecklingen i ett land. Den fäster blicken på de återhållande och bakåtsträvande krafterna men nämner inte hur kulturen dessa krafter till trots byggts upp och vunnit mark. Den svenska censurhistorien visar inget intresse för Stiernhielms Musae suethizantes, som dock är sånggudinnornas första försök att ”dikta och spela på svenska”, men den lägger stor vikt vid det förbjudna B-arket av Lasse Lucidors Helicons blomster. Censurhistorien bländas i så hög grad av skenet från de flammande bokbål, som tändes av den ortodoxa lärans försvarare, att den förtiger mordbrännarnas positiva gärning: samma män tände också de första bildningsljusen i ett mörklagt rike och gjorde en insats av evighetsvärde för folkupplysningen. Censurhistorien leder i bevis, hur drakoniska bestämmelser hindrade en periodisk press att utvecklas i landet, men den nämner inte att Dalins Then swänska Argus obehindrat- och till och med understödd av censor librorum – fick utkomma och bli en banbrytare för den svenska tidningslitteraturen.

 

Vikt686 g
Dimensioner180 × 235 mm