Hoppa till innehåll

Southerington, Anna E. ”Inkamästarnas arv – Q eroindianernas uråldriga kunskap och verktyg – en praktisk handbok”

90 kr

INKAMÄSTARNAS ARV är en praktisk handbok som berättar om och förklarar inkafolkets kosmologi, andliga tradition och kraftfulla verktyg för energiarbete såsom dessa har bevarats av q’eroindianerna i Peru. Q’eroindianerna är inkaindianernas ättlingar i direkt nedstigande led och det folk som av andra sydamerikanska stammar kallas ”förvaltarna av den uråldriga kunskapen”.

Inbunden, 190 sidor, Damm förlag, 2006, mycket bra skick, mindre reva på skyddsomslagets baksida, ISBN: 9789171304179

Finns i lager

Beskrivning

Q’eropräster som arbetar med en despacho, en traditionell offergåva till Moder Jord och naturandama. Kunskapstraditionen från q’eroindianerna präglas av glädje, lekfullhet och nyfikenhet. Deras metod kräver ingen speciell plats eller avskildhet och kan tillämpas även inom ramarna för andra system och trosuppfattningar. Den andinska kunskapen lär oss balansera det mänskliga energifältet, bland annat genom kontakt med naturens krafter, vilket för oss till en högre nivå av personlig energi, glädje och livskraft.

Inkamästarnas arv är lite av ett hjärtebarn för mig!
Ända sedan jag var barn har jag känt en enormt stark dragning till Peru och inkakulturen. När jag för några år sedan fick tillfälle att stifta bekantskap med den kun- skapstradition och de verktyg som genom århundraden hade förvaltats och bevarats av q’eroindianerna, inkas ättlingar i direkt nedstigande led, blev jag inte besviken.. Det är svårt att i korta ordalag beskriva vilken enorm skillnad den andinska traditionen har gjort i mitt liv, och hur starkt jag har kommit att värna om dess bevarande.

Q’eroindianerna är inte schamaner utan snarare mystiker, även om det finns ett släktskap med schaman- ska läror. De arbetar med direkt kontakt och upplevelse av energiplanet och det gudomliga, snarare än med kontakt och upplevelse genom ceremonier och rituella redskap. Det finns ceremonier och rituella redskap, men de är jämförelsevis väldigt få, och q’eros poängterar att de enbart är hjälpmedel för den egna fokuseringen och intentionen.

Det finns heller inga ”regler” beträffande särskilda kläder, sittställningar, kosthållning, avskildhet eller annat. Det här är ingen ”hemlig tradition” som kräver olika grader av initiering för att föra kunskaperna och upplevelserna vidare – tvärtom. Den andinska traditionen är enormt praktisk till sin natur, utan dogmer och doktriner, och präglas av glädje, tillförsikt, lekfullhet och uppmuntran till egen utforskning. Verktygen kan användas av vem som helst när som helst på bussen, i kassakön i snabbköpet eller medan man lagar middag.

Ett av önskemålen från q’eros är att vi ska dela med oss, med generositet och glädje, av det vi har fått lära oss av dem. För mig har den andinska traditionen och dess verktyg varit ett ovärderligt hjälpmedel i min psykologiska och andliga utveckling samt i mitt dagliga liv. Kanske kan den utgöra samma gåva för dig eller någon av dina nära och kära? Det är min förhoppning och önskan – att få ge denna gåva vidare!

Vikt413 g
Dimensioner160 × 235 mm