Hoppa till innehåll

Grundsten, Claes ”Sveriges nationalparker”

90 kr

Denna bok är en storslagen resa genom Sveriges alla nationalparker – från kustens öar via skogar och odlingslandskap till vidsträckta fjällområden.

Slut i lager

Beskrivning

Den 24 maj 2009 var det på dagen 100 år sedan Sveriges, och därtill Europas, första nationalparker invigdes. Den europeiska miljövården kan sägas därmed ha tagit sina första steg. Till dags dato finns tjugonio svenska nationalparker, och sammantaget bildar de en magnifik palett av allt vad svensk natur har att erbjuda.

Nationalparkernas syfte är dels att bevara skyddsvärda biotoper och arter, dels att berika människors upplevelser och samvaro med naturen i nutid och framtid. Därtill ger nationalparkerna unika möjligheter för miljöforskningen. I flera av våra nationalparker finns så kallade klimatarkiv som är viktiga för förståelsen av hur förändringar i vårt klimat påverkar människan och den natur hon är en del av. I Abisko ligger till exempel Kungliga Vetenskapsakademiens forskningsstation, där man har en enastående möjlighet att studera klimatets påverkan genom vegetationsförändringar. I Sareks nationalpark är glaciärerna en viktig historisk informationsbank, och i andra nationalparker pågår klimatforskning exempelvis genom studier av myrmarker.

Denna bok är en storslagen resa genom de olika naturtyper som nationalparkerna representerar. Resan blir till en påminnelse om vikten av att vårda naturen och varsamt förvalta den. Det är min förhoppning att denna bok ska inspirera till en allt större medvetenhet om allt det fantastiska naturen har att bjuda och stärka ansvarstagandet för planeten Jorden, vårt gemensamma hem.

HM Konung Carl XVI Gustaf

Vikt692 g
Dimensioner160 × 195 mm